De bedrijfswagen van mijn buurman staat altijd voor mijn raam. Dat mag toch niet?

Buurtbemiddeling brengt buren met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Buurtbemiddeling doet niet aan waarheidsvinding en is geen (rijdende) rechter.

Ik heb een probleem met de woningbouwvereniging, kan buurtbemiddeling mij helpen?

Buurtbemiddeling bemiddelt niet bij conflicten, tussen huurder en verhuurder, tussen werknemer en werkgever, tussen leden van een gezin. Buurtbemiddeling zal dan verwijzen naar de juiste organisatie.

Kan buurtbemiddeling iets doen aan de geluidsoverlast die door mijn buurvrouw wordt veroorzaakt?

Buurtbemiddeling kan u en uw buurvrouw ondersteunen zodat u hierover met elkaar in gesprek kunt gaan.

Er is een proces-verbaal opgemaakt door de politie van een conflict met mijn buurman. Kan buurtbemiddeling helpen?

Buurtbemiddeling kan niet bemiddelen als er een rechtsprocedure loopt. Buurtbemiddeling kan rechtsprocedures voorkomen, mits één van beide partijen tijdig contact opneemt met buurtbemiddeling.

De buurman laat altijd zijn hond voor mijn deur uit, kan buurtbemiddeling hier iets aan doen?

Buurtbemiddeling kan ondersteuning bieden in het bespreekbaar maken van dit probleem, als beide partijen willen meewerken aan het zoeken van een oplossing.