Wat is buurtbemiddeling

bbgdjembeeBuurtbemiddeling Goes is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goes, woningcorporatie RWS, de politie en SMWO.
Buurtbemiddelaars bieden handvatten en ondersteuning bij woonoverlast. Op deze manier leveren vrijwillige buurtbemiddelaars een bijdrage aan prettig wonen in de gemeente Goes. De coördinatie van buurtbemiddeling Goes is ondergebracht bij SMWO.

Uitgangspunten:
•    Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) een conflict.
•    Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie.
•    eigen gevonden oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen.
•    De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel.
•    Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
•    Deelname aan buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig en dus laagdrempelig.

Doelen:
•    Herstellen van de onderlinge communicatie.
•    Bevorderen van wederzijds respect.
•    Benoemen van gezamenlijke belangen.
•    Toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Luister ook eens naar dit radio-interview van Omroep Zeeland van 5 augustus 2014

Buurtbemiddeling Goes werkt met een gevarieerd gezelschap vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden.

De vrijwillige bemiddelaars kunnen goed luisteren en hebben geen oordeel. De buurtbemiddelaars zijn goed getraind, blijven neutraal en onafhankelijk.  Ze hebben geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold.

De bemiddelaars lossen geen problemen op maar begeleiden en ondersteunen ruziënde partijen om ze 'rond de tafel' te krijgen en zo zelf een oplossing te laten bedenken waar beiden achter staan. Ervaring wijst uit dat driekwart van de burenruzies via buurtbemiddeling tot een oplossing komen.

Belangstelling om zelf vrijwillig buurtbemiddelaar te worden?